Klachtenregeling

Onderstaand vindt u informatie over de klachtenopvang van ons kantoor.

Kuijken Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten en zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen, dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening, of over de declaratie, verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.
U kunt zich echter ook direct (of hierna) wenden tot de klachtenfunctionaris van ons kantoor. U kunt in dat geval bij het secretariaat van ons kantoor vragen naar de naam van de voor u toegewezen klachtenfunctionaris.
Het kantoor behandelt dan, middels de toegewezen klachtenfunctionaris, de klacht volgens een procedure, die staat beschreven in onze klachtenregeling. U kunt onze klachtenregeling vinden op deze website.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. Binnen vier weken kunt u onze schriftelijk reactie op uw klacht tegemoet zien.

Tot slot
Indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U kunt er daarbij van verzekerd zijn, dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van ons kantoor en dat wij onze uiterste best zullen doen om een eventuele herhaling te voorkomen.

Klik hier voor de toepasselijke klachtenregeling.