Home

Specialisaties

Contractenrecht

Contracten en algemene voorwaarden opstellen of advies over juridische zaken en conflicten?

Letselschade

Letsel door bijvoorbeeld een verkeersongeval of arbeidsongeval en iemand anders is aansprakelijk?

Incasso

Wanbetalers, discussie over uw vordering of het starten van een incassoprocedure?

Arbeidsrecht

Ontslag door uw werkgever of van uw werknemer, een non-concurrentiebeding of een arbeidsovereenkomst opstellen?

Familierecht

Echtscheiding of verbreking van de samenleving en afspraken maken over de kinderen en financiële zaken?

Ondernemingsrecht

Advies nodig over een bedrijfsovername, een aandeelhoudersgeschil, bestuurdersaansprakelijkheid of anderszins?

Erfrecht

Advies of juridische bijstand bij het afwikkelen van de nalatenschap van uw overleden familielid of partner?

Huur- en bouwrecht

Bij koop of huur van onroerend goed en bij het opstarten, uitvoeren en afwerken van bouwprojecten staat doorgaans veel op het spel.

China desk

Er vindt meer en meer handel plaats tussen China en Nederland. Wettelijke kaders en bedrijfsculturen verschillen echter enorm.