Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Als onderneming richt u zich bij voorkeur op de producten of diensten die worden verkocht. Dat is waar uw onderneming goed in is. Echter, de samenleving verjuridiseert steeds meer en daar heeft u als ondernemer mee te maken.

Wij zijn actief voor middelgrote en grote bedrijven, maar ook voor de eenmanszaak of starter. Voor de dagelijkse gang van zaken en de strategische besluitvorming kunnen ondernemingen bij ons terecht.

Wij adviseren en begeleiden onder andere op de volgende gebieden:

  • oprichten van rechtspersonen of personenvennootschappen
  • aandeelhoudersovereenkomsten en statuten
  • fusies en overnames
  • joint ventures
  • aandeelhoudersgeschillen
  • gerechtelijke procedures
  • management-buy-ins of buy-outs
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • insolventie en herstructurering