Incasso

Incasso

Als ondernemer wordt u regelmatig geconfronteerd met debiteuren, die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Helaas leidt een betalingsherinnering ook niet altijd tot betaling van openstaande nota. U doet er dan verstandig aan om uw vordering ter incasso uit handen te geven aan één van onze incassospecialisten. Wacht hiermee niet te lang, want de kansen om uw vordering te incasseren kunnen afnemen naarmate de tijd verstrijkt. Uiteraard houden we bij de te ondernemen stappen rekening met uw commerciële belangen.

Wij adviseren en begeleiden onder andere op de volgende gebieden:

  • Totstandkoming minnelijke regelingen
  • Incasso kort geding
  • Conservatoire beslaglegging
  • Faillissementsaanvraag