Familierecht

Familierecht

Bij het beëindigen van uw huwelijk of relatie komt er veel op u af. Zeker indien u kinderen heeft. Het is belangrijk om goede afspraken met elkaar te maken, zodat conflicten in de toekomst worden voorkomen. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van:
  • echtscheiding 
  • ontbinding van het geregistreerd partnerschap 
  • beëindiging van de samenleving (met of zonder samenlevingscontract)
  • alimentatie
  • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
  • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Onze advocaten zullen met u bespreken of de gevolgen van de verbreking van het huwelijk of de relatie in onderling overleg kunnen worden geregeld. In dat geval wordt u gezamenlijk bijgestaan door één advocaat en worden in onderling overleg afspraken gemaakt over de juridische en financiële gevolgen van de scheiding. Soms lukt het niet om over één of meerdere onderwerpen afspraken te maken. In dat geval dient de rechtbank een beslissing te nemen. Onze advocaten hebben een zeer ruime ervaring met dergelijke procedures en kunnen u helpen bij het behalen van het optimale resultaat.

Ook nadat u al langere tijd uit elkaar bent, kunnen er situaties zijn waarbij u behoefte hebt aan deskundige bijstand van een advocaat. Soms bestaat er discussie over de eerder gemaakte afspraken, of wilt u nieuwe afspraken maken. Er kan ook aanleiding zijn om de eerder vastgesteld alimentatie opnieuw te berekenen.