Erfrecht

Erfrecht

Op het moment dat een familielid of partner overlijdt, moet er veel geregeld worden. Het afhandelen van een erfenis kan een complexe aangelegenheid zijn.

Wij adviseren en begeleiden onder andere op de volgende gebieden:

  • Testamenten
  • Onterving
  • (oneerlijke) verdeling van de erfenis
  • Misbruik van een volmacht
  • Ontslag executeur testamentair
  • Benoeming of ontslag vereffenaar