Contractenrecht

Contractenrecht

Commerciële contracten vormen de kern van iedere onderneming. Onze advocaten hebben ruime kennis en ervaring met het opstellen van en procederen over allerlei (nationale en internationale) contracten.

Wij adviseren en begeleiden onder andere op de volgende gebieden:

  • intentieverklaringen
  • geheimhoudingsverklaringen
  • het opstellen van contracten (zoals distributie-, agentuur- en franchise-, koop- en samenwerkingsovereenkomsten)
  • algemene voorwaarden
  • geschillen omtrent de nakoming van een overeenkomst
  • opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten
  • schadevergoeding