logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Ondernemingsrecht: van VAR naar BGL
Waarschijnlijk wordt per 15 juni 2015 de Verklaring ArbeidRelatie (VAR) vervangen door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL).

Dit heeft voor zowel de opdrachtever als voor de opdrachtnemer (zzp-er) ingrijpende gevolgen.

Tot nu toe bepaalde de belastingdienst door het afgeven van de VAR-verklaring aan de hand van de aanvraag of de opdrachtnemer kon worden beschouwd als een zelfstandige.
De nieuwe BGL zal worden aangevraagd door de zzp-er.
Via de site van de belastingdienst zal de zzp-er een aantal vragen worden gesteld. Deze vragen hebben met name betrekking op de omstandigheden van de opdracht.

De belangrijkste elementen hierin zijn de mate van zelfstandigheid, wie het risico bij het uitvoeren van de opdracht loopt, de vervangbaarheid en welke contacten er in het verleden met de beoogde opdrachtgever zijn geweest.

Indien de bgl van de belastingdienst wordt verkregen, dan dient de zzp-er deze te overhandigen aan zijn opdrachtgever.

Op de opdrachtgever rust de taak om te controleren of de antwoorden van de zzp-er bij de aanvraag van de bgl overeenkomen met de inhoud van de opdracht.

Gaat de opdrachtgever akkoord, dan dient hij de bgl in zijn administratie te bewaren.

In de nieuwe opzet van de bgl-regeling krijgt de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid. Hij dient immers de door de zzp-er ingevulde vragen te beoordelen op juistheid.

Indien later blijkt dat de opdrachtgever de bgl niet goed heeft beoordeeld, hetgeen in feite inhoudt dat hij wist of had moeten weten dat -gezien de opdracht- bepaalde vragen niet goed door de zzp-er werden beantwoord, dan loopt de opdrachtgever het risico van een naheffingsaanslag en een boete.
In het andere geval is hij zonder meer gevrijwaard.

Indien de zzp-er de vragen niet goed heeft beantwoord, dan loopt deze uiteraard ook het risico van een naheffing en boete. Echter ook indien de zzp-er de vragen goed heeft beantwoord, dan wordt hij daarmede (anders dan de opdrachtgever) niet per definitie gevrijwaard van naheffingen of boeten.
De zzp-er blijft verantwoordelijk voor "zijn hoedanigheid".

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.