logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Arbeidsrecht: Geen proeftijd bij tijdelijk contract

De Wet Werk en Zekerheid treedt gefaseerd op 1 januari 2015 in werking. Onder andere terzake het proeftijdbeding en het concurrentiebeding gelden er nieuwe regels vanaf 1 januari. Op 1 juli 2015 start de tweede fase, deze bestrijkt met name het ontslagrecht. Vanwege de omvang van deze veranderingen, zal per nieuwsbrief een specifiek onderwerp aanbod komen. In deze nieuwsbrief betreft dit het proeftijdbeding.


Proeftijd

Werknemer en werkgever kunnen, wanneer er een proeftijd in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, bekijken of zij tevreden zijn over elkaar en of de werknemer geschikt is voor de hem toebedeelde taken en verantwoordelijkheden. Gedurende de proeftijd is het voor beide partijen mogelijk zonder opzegtermijn of opgave van reden de arbeidsovereenkomsten te beëindigen.


Tijdelijk contract

Met ingang van 1 januari 2015 geldt echter, dat een proeftijd niet meer kan worden overeengekomen bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter. Indien in een dergelijke arbeidsovereenkomst wel een proeftijd bedongen wordt, is dit beding niet geldig.


Overgangsrecht

Deze nieuwe regel is enkel van toepassing op tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of korter die zijn aangegaan op of na 1 januari 2015. Indien het contract vóór 1 januari 2015 getekend is, maar de werknemer start pas met zijn werkzaamheden op 1 februari 2015, dan is de eventuele bedongen proeftijd in het contract geldig. Op tijdelijke arbeidscontracten die zijn aangegaan vóór 1 januari 2015 is deze nieuwe wetgeving dus niet van toepassing.


Bij een bestaande cao met afwijkende bepalingen, die van toepassing is op een arbeidsovereenkomst die is aangegaan op of na 1 januari 2015, blijven de bepalingen van de cao van kracht totdat de cao afloopt. Dit geldt zo tot uiterlijk anderhalf jaar na de inwerkingtreding van de Wet.


Voorwaarden

Algemeen gesproken dient een geldig proeftijdbeding te voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn als volgt op te sommen:

  • De proeftijd dient schriftelijk overeen te zijn gekomen;

  • De proeftijd heeft een maximale tijdsduur van één maand bij een arbeidsovereenkomst dat langer duurt dan zes maanden en korter dan twee jaar;

  • Bij een arbeidscontract voor onbepaalde tijd duurt de proeftijd maximaal twee maanden;

  • De proeftijd dient bij de start van de arbeidsovereenkomst in te gaan;

  • De proeftijd duurt voor werkgever en werknemer even lang.


Een afwijkende proeftijd in een CAO is mogelijk voor contracten langer dan zes maanden, maar deze mag nooit langer dan twee maanden duren.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.