logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Wat te doen bij ontslag van werknemers op grond van bedrijfseconomische redenen

In tijden van crisis wil het helaas nog wel eens gebeuren dat men werknemers moet ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen. Een vraag die men kan stellen is in hoeverre je als werkgever verplicht bent de werknemer binnen het concern te herplaatsen.

Een arrest van het gerechtshof te s’-Hertogenbosch d.d. 10 maart 2009 geeft hier inzicht in:

Het gerechtshof oordeelde dat voor het aandragen van ontslag vooraf onderzocht moet worden wat de situatie van het bedrijf is. Het behoort bovendien tot ‘goed werkgeverschap’ om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen het concern om werknemers te herplaatsen.

Indien de werkgever van mening is dat overplaatsing dan wel herplaatsing geen oplossing is voor het voorgenomen ontslag, dan dient hij dit ook duidelijk te maken. Deze aangescherpte beleidsregels moeten ervoor zorgen dat herplaatsing buiten de eigen vestiging wordt bevorderd.

Er spelen ook andere factoren een rol. Het UWV Werkbedrijf neemt bij bijvoorbeeld de toetsing betreft herplaatsing ook de aanleiding van het voorgenomen ontslag mee. De onderlinge verwevenheid tussen bedrijven kan ook een grote rol spelen. Stel je voor twee collega’s uit twee vennootschappen die dezelfde werkzaamheden verrichten voor een gelijke duur en voor dezelfde werkgever op dezelfde locatie. Zo’n situatie zou betekenen dat de werknemer ook overgeplaatst kan worden naar de andere vennootschap.

Indien men niet tot een herplaatsing over gaat, dient er een ontbindingsvergoeding te worden gegeven. Deze kosten kunnen je beter bespaard blijven, ze leveren je immers niets op.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.