logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Kabinet gaat late betalers niet straffen

Minister Kamp van Economische Zaken ziet niets in een voorstel van CDA en PvdA om een betalingstermijn van zestig dagen wettelijk afdwingbaar te maken. De minister vreest dat door zo’n maatregel de gemiddelde betaaltermijnen juist zullen oplopen. De twee partijen waren met het initiatief gekomen omdat ondernemingen in het MKB veel last hebben van afnemers die hun facturen laat betalen. Zij pleitten voor een wettelijke rente bij een betalingstermijn van zestig dagen en voor maatregelen om dit afdwingbaar te maken. De minister wees er echter op dat de gemiddelde afgesproken betalingstermijn tussen ondernemingen nu 27,5 dagen is, met een gemiddelde gerealiseerde betalingstermijn van 36,5 dagen. Hij vermoedt dat door een termijn van zestig dagen op zo’n manier tot een wettelijke norm te verheffen, dit de nieuwe standaard wordt, waardoor de betalingstermijnen juist langer worden. 

Betalingstermijnen zijn de afgelopen jaren al korter geworden 
          
In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat de gemiddelde gerealiseerde betalingstermijn tussen ondernemingen de afgelopen jaren al korter is geworden. Er is nog sprake van een overschrijding van gemiddeld negen dagen, terwijl dit tien jaar geleden nog veertien dagen was. Bovendien wijst de minister op andere alternatieve maatregelen, zoals het initiatief Betaalme.nu (waarmee grote ondernemingen beloven hun kleine leveranciers in het MKB sneller te zullen betalen) en het Meldpunt late betalingen van MKB-Nederland. De minister verwacht dat deze initiatieven zullen bijdragen aan het verder terugdringen van te late betalingen. 


MKB-Nederland stelt zwarte lijst met wanbetalers op
    

MKB-Nederland gaat grote bedrijven per brief aanspreken op hun betaalgedrag. Tegelijkertijd opent de ondernemersorganisatie een meldpunt waar kleinere leveranciers misstanden (anoniem) kunnen melden. “Er moet een einde komen aan de veel te lange betalingstermijnen die kleinere ondernemers krijgen opgelegd”, zegt directeur Leendert-Jan Visser.

Faillissement

Betalingstermijnen hebben grote invloed op de liquiditeitspositie van bedrijven. Late betalingen van overheden en van bedrijven onderling verslechteren de liquiditeitspositie van MKB-ondernemers en kunnen ook gezonde bedrijven in financiële problemen brengen. Onvoldoende liquiditeit kan een gezond bedrijf zelfs naar een faillissement drijven, aldus Visser. Hoewel het betaalgedrag tussen bedrijven onderling de afgelopen jaren is verbeterd - gemiddeld wordt een factuur nu na 36,5 dag betaald - komen excessen nog te vaak voor. “Betaaltermijnen tussen de 90 en 120 dagen zijn geen uitzondering. De bedrijven die dat soort termijnen hanteren, maken misbruik van hun inkoopmacht.”

“Kleine bedrijven zijn vaak afhankelijk van die grote opdrachtgever. Ze durven al nauwelijks een incassobureau achter hun grote klanten aan te sturen, laat staan dat ze een boete in rekening gaan brengen. Uit vrees om die klant dan meteen kwijt te rekenen.”

Grote bedrijven moeten veel beter gaan beseffen wat de gevolgen kunnen zijn als ze hun kleine leveranciers te laat betalen. “Opdrachtgevers zijn gebaat bij sterke leveranciers in de keten. Betaal die leveranciers dan ook op tijd. Zet ze niet onder druk om die extreem lange betaaltermijnen te accepteren. Dat is de kern van onze oproep.”

Betaalme.nu

MKB-Nederland stelt grote bedrijven in de brief voor zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij Betaalme.nu, een recent gelanceerd initiatief van een aantal grote concerns die in convenanten vastleggen op welke manier zij kleine bedrijven sneller gaan betalen.  MKB-Nederland heeft ook een meldpunt via e-mail geopend –betalen@mkb.nl – waar mkb-bedrijven terecht kunnen die worden geconfronteerd met lange betaaltermijnen of zich door grote opdrachtgevers onder druk voelen gezet. “Wij gaan die concerns dan actief benaderen”, zegt Visser.

Als de actie niet binnen afzienbare tijd verbetering oplevert, overweegt de ondernemersorganisatie een zwarte lijst aan te leggen. “Als stok achter de deur.”

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.