logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Asscher repareert Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (WWZ) werd inmiddels aangepast om de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Tegelijk werd ook de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten.

De gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollers worden uitgesteld. Alle maatregelen zijn al afgestemd met werkgeversorganisaties en vakbonden en zullen ook in collectieve arbeidsovereenkomsten worden verwerkt.

Meer in het bijzonder werden de onderstaande maatregelen aangekondigd:

- Een compensatie voor werkgevers die werknemers een transitievergoeding moeten betalen als ze na twee jaar ziekte uit dienst gaan.
- De mogelijkheid om onder voorwaarden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen in een cao-regeling een voorziening te treffen die een lager bedrag inhoudt dan de transitievergoeding.
- De mogelijkheid om een kortere tussenperiode voor de ketenbepaling vast te leggen in de cao.
- Verzachtende maatregelen voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.
- Een stapsgewijze verlaging van het minimumjeugdloon van 23 naar 21 jaar, waardoor jongere werknemers eerder recht krijgen op een volwaardig loon en een hoger minimumjeugdloon voor jongeren tot 21 jaar.
- Nieuwe regels voor mensen die stukloon verdienen, zoals pakketbezorgers. Zij moeten minimaal het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.