logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Geen zelfstandigenaftrek omdat niet voldaan is aan urencriterium

Hof Arnhem-Leeuwarden beslist dat X geen recht heeft op de zelfstandigenaftrek omdat hij niet bewezen heeft dat hij ten minste 1225 uur in het jaar 2010 aan zijn onderneming heeft besteed.

Belanghebbende, X, drijft een onderneming waarvan de activiteiten bestaan uit de verhuur van dertien kamers die op de bovenverdieping van een pand zijn gelegen. X huurt deze bovenverdieping van een derde. X verhuurt de kamers aan cliënten van E, een organisatie die mensen met een beperking helpt hun leven weer op te bouwen. X claimt de zelfstandigenaftrek in zijn aangifte ib/pvv voor het jaar 2010. De inspecteur accepteert deze aftrek niet omdat X volgens hem niet aan het urencriterium voldoet. Het beroep van X wordt ongegrond verklaard. X komt in hoger beroep. Hof Arnhem-Leeuwarden vindt dat X met het overleggen van het urenoverzicht en zijn toelichting daarop niet bewezen heeft dat hij in het betreffende jaar ten minste 1225 uren aan  zijn onderneming heeft besteed. Het hof neemt in aanmerking dat de gemaakte uren niet zijn geregistreerd. In het urenoverzicht, dat ziet op een gemiddelde week, is slechts een globale weergave opgenomen van het aantal gewerkte uren terwijl X op de zitting van het hof geen duidelijkheid kon geven welke werkzaamheden nu precies onder de post 'diversen' vallen. Onduidelijk is gebleven, gelet op de opgevoerde auto- en transportkosten, hoe vaak X naar het pand is gereden. Het hof vindt het bovendien niet aannemelijk dat X vijftien uur per week  heeft besteed aan onderhoud en reparaties. Het betreft immers klein onderhoud en X heeft geen materiaalkosten ten laste van zijn winst uit onderneming gebracht. Het hoger beroep is ongegrond.

Uitspraak:

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:10022

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.