logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Prinsjesdag voor ondernemers

De overheid heeft haar plannen gepresenteerd in de vorm van de begroting voor 2016. De overheid vindt dat het beter gaat met de economie en dat er daarom geld beschikbaar kan komen om de economie te stimuleren. Wat het meest in het oog springt, is dat de overheid inzet op het scheppen van gunstigere voorwaarden voor het verrichten van arbeid, cq productiviteit. Dit zowel aan werknemers als aan ondernemers kant.


De voornaamste punten uit de kabinetsplannen zijn als volgt op te sommen:

1) Belastingverlaging op arbeid

Het kabinet trekt in totaal 5 miljard uit om de lasten op arbeid te verlagen. De belangrijkste maatregelen zijn:

- De arbeidskorting wordt verhoogd.

- Het tarief in de tweede en derde schijf wordt verlaagd met 1,85 procent en de derde schijf wordt verhoogd naar 66.000 euro, waardoor het tarief van 52 procent (de vierde schijf) pas vanaf dat bedrag wordt geheven.

- De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd.

- De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd.

Ten gevolge van de belastingverlaging en loonsverhogingen stijgt volgens het kabinet in 2016 de koopkracht met gemiddeld 2,6 procent. Acht op de tien Nederlanders gaan er op vooruit, één op de twintig gaat er op achteruit. Vooral werkenden profiteren. Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden moeten het met een klein plusje doen of staan op nul.

2) Meer steun voor start-ups en MKB’ers

Het kabinet heeft 50 miljoen uitgetrokken voor een fiscale regeling die het investeren in start-ups en MKB-bedrijven aantrekkelijker maakt.

- Tegelijkertijd belooft het kabinet een aanvullend actieplan voor de financiering van het MKB.

Mede door de inzet van het ministerie van Economische Zaken is het aanbod van financiering voor ondernemers de afgelopen jaren vergroot en verbreed, bijvoorbeeld met nieuwe financieringsvormen als Qredits, kredietunies en crowdfunding. Van alle ondernemers, geeft 60 procent desalniettemin aan nog onvoldoende financieringsalternatieven náást de huisbank te zien. Om bedrijven beter op weg te helpen, maakt het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met de NVB, MKB Nederland, VNO-NCW, de KvK en RVO alle mogelijke bronnen voor financiering, zowel publiek als privaat, inzichtelijk. Dit is mogelijk dankzij de app en website 'De Nationale Financieringswijzer'. Door middel van deze app en website kunnen ondernemers advies aanvragen en tientallen financieringsbronnen raadplegen. Door een aantal vragen over hun bedrijf en plannen te beantwoorden, kunnen ondernemers snel zien welk soort financiering voor hen het meest geschikt is.

- Ook wil het kabinet de regeldruk voor ondernemers aanpakken. Doel is om in deze kabinetsperiode voor 2,5 miljard aan belemmerende regels op te ruimen.

- Met het Lage Inkomens Voordeel (LIV) wil het kabinet arbeid verder stimuleren. Zo wordt het vanaf 2017 aantrekkelijk voor werkgevers om mensen met een laag inkomen (tot 120 procent van het minimumloon) in dienst te hebben.

- Het kabinet verandert echter de regels loondoorbetaling bij ziektewet niet. De plicht voor werkgevers om het loon van zieke werknemers twee jaar door te betalen, wordt vooralsnog niet aangepast voor MKB’ers.

3) Vermogensrendementsheffing aangepast

De heffingsvrije voet in box 3 stijgt naar 25.000 euro. Het fictieve rendement van 4 procent wordt vervangen door een staffel. Bij een vermogen tot 150.000 euro geldt een fictief rendement van 2,9 procent, van 150.000 tot ruim 1 miljoen geldt 4,7 procent en boven ruim 1 miljoen geldt 5,5 procent.

 

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.