logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Arbeidsvoorwaarden wijzigen om te besparen

Arbeidsvoorwaarden kunnen een behoorlijke kostenpost zijn. Denk aan het salaris, de (bovenwettelijke) vakantiedagen, een bonus of 13e maand of een auto van de zaak. Ten tijde van bezuinigen zou het schrappen of inperken van arbeidsvoorwaarden een flinke besparing opleveren. Maar mag de werkgever dat zomaar doen?

Op het moment dat werknemers in dienst treden, gaan zij akkoord met bepaalde arbeidsvoorwaarden. De werkgever zal aan verschillende criteria moeten voldoen om deze te wijzigen, aangezien de eerder gemaakte schriftelijke afspraken het uitgangspunt blijven. Voor de werkgever is de meest eenvoudige optie om te proberen in onderling overleg met de werknemers tot een wijziging te komen.

Het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden zonder toestemming van werknemers is wel mogelijk, maar dan gelden er strikte voorwaarden. Als de werkgever de arbeidsvoorwaarden wil wijzigen, moet hij de volgende stappen doorlopen:

De werkgever kan terugvallen op een eenzijdig wijzigingsbeding als dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Zo’n beding is alleen te gebruiken in geval van een zwaarwichtig belang. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen wijzigen van een onkostenregeling, terwijl de organisatie in financiële nood verkeert.

Zonder eenzijdig wijzigingsbeding, kan de werkgever mogelijk een beroep doen op het beginsel van goed werknemerschap. Hierbij is het uitgangspunt dat werknemers akkoord moeten gaan met redelijke voorstellen van de werkgever.

Instemming van de OR of de vakbond met een eenzijdige wijziging – op grote schaal – is vaak doorslaggevend.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.