logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Toezegging Belastingdienst per e-mail geldt

Als de Belastingdienst u per e-mail een toezegging doet, is deze rechtsgeldig. Als de Belastingdienst later toch een andere beslissing neemt, kunt u uzelf beroepen op het vertrouwensbeginsel. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald. De rechtbank vernietigde een naheffingsaanslag van de Belastingdienst.

Een ondernemer die een voormalig schoolgebouw koopt, raakt in conflict met de Belastingdienst over de overdrachtsbelasting. De ondernemer gebruikt het gebouw gedeeltelijk als woonruimte. De overdrachtsbelasting kent een ander tarief voor woningen (2 procent) dan voor niet-woningen (6 procent).

Belastingdienst akkoord met splitsing overdrachtsbelasting
De bij de aankoop betrokken notaris vraagt per e-mail aan de inspecteur van de Belastingdienst of de overdrachtsbelasting op 2 procent kan worden gesteld voor het woongedeelte van het gebouw en op 6 procent voor het niet-woongedeelte.

“Mits de bestemming tot (gedeeltelijk) wonen is goedgekeurd voor de transactie plaatsvindt, ga ik akkoord dat de koopsom gesplitst wordt in een 2 procent en een 6 procent gedeelte”, antwoordt de behandelfunctionaris van de Belastingdienst. “Dat de oppervlakte van het als woning te gebruiken gedeelte ca. 50 procent zal uitmaken wil niet zeggen dat de koopsom daardoor in tweeën gesplitst kan worden. Een taxatie kan hiervoor uitkomst bieden en een taxatieverslag dient dan aan de akte te worden gehecht. De mogelijkheid bestaat dat een rijkstaxateur een en ander gaat verifiëren, maar een mogelijke afwijkende uitsplitsing zal dan in ieder geval tot geen boete leiden”, schrijft de behandelfunctionaris.

Taxateur Belastingdienst beslist anders De taxateur van de Belastingdienst komt vier maanden later tot een andere conclusie. Hij kan zich niet vinden in het woongedeelte van het gebouw, wijst erop dat de eigenaar ook ergens anders woont en vindt dat het gebouw in zijn geheel onder het 6 procent tarief moet vallen. De ondernemer krijgt een naheffingsaanslag van de Belastingdienst.

De ondernemer stapt hierop naar de rechter. Hij stelt dat het gebouw naar zijn aard bestemd is voor (gedeeltelijke) bewoning en dat de Belastingdienst daarom ten onrechte het tarief van 6 procent heeft toegepast op de hele koopprijs. Dat het gebouw een woongedeelte heeft is afgestemd met de Belastingdienst en de gemeente). Hij verwijst naar de e-mail van de behandelfunctionaris van de Belastingdienst en beroept zich op het vertrouwensbeginsel.

De rechter constateert dat in de e-mail van de Belastingdienst een toezegging wordt gedaan die niet in strijd is met de wet. De ondernemer kon dus niet redelijkerwijs voorzien dat de Belastingdienst later anders zou beslissen. Ook dat de taxatie anders zou uitpakken kon hij niet voorzien.

De rechter beslist op basis van het vertrouwensbeginsel in het voordeel van de ondernemer. De vraag of het gebouw naar zijn aard bestemd is voor bewoning hoeft daarna niet meer te worden beantwoord. De naheffingsaanslag wordt vernietigd.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.