logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Actieve rol KvK bij aanpak acquisitiefraude

In december 2014 heeft de Tweede Kamer al een initiatiefwetsvoorstel tegen acquisitiefraude goedgekeurd. Daarnaast is recent bekendgemaakt dat de Kamer van Koophandel (KvK) een grotere rol krijgt bij de bestrijding van deze fraude, onder andere door de introductie van een centraal aandeelhoudersregister.

Acquisitiefraude is een grote kostenpost voor MKB-ondernemingen. Daarom is er een initiatiefwetsvoorstel tegen acquisitiefraude ingediend dat al is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Vorige week was er een debat over dit voorstel. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft laten weten dat ook het kabinet de voorgestelde maatregelen ondersteunt. Daarnaast kan de overheid met de nieuwe wet harder optreden tegen acquisitiefraude. Wie op deze wijze fraudeert, kan namelijk in de toekomst rekenen op een boete van maximaal € 81.000 of een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.


Centraal handelsregister wordt ondergebracht bij KvK
Uit de concept wettekst blijkt dat de KvK de bevoegdheid krijgt actief signalen door te geven aan opsporingsinstanties als er vermoedens bestaan van ongeoorloofde praktijken. Om deze signalen te kunnen geven, zal het Handelsregister gekoppeld worden aan verschillende basisadministraties. Met deze koppeling moet bijvoorbeeld sneller duidelijk worden of op één adres verdacht veel ondernemingen worden geregistreerd. Ook moet het centrale aandeelhoudersregister worden ondergebracht bij de KvK. Dit register zal alleen toegankelijk zijn voor opsporingsinstanties. Houd er rekening mee dat er in de concept wettekst is bepaald dat u, ook na de invoering van het centraal aandeelhoudersregister, nog steeds zelf een aandeelhoudersregister moet bijhouden.

Om de KvK deze actievere rol te geven in de fraudebestrijding moet er een wijziging worden aangebracht in de Handelsregisterwet. De nieuwe regels zorgen ervoor dat u wijzigingen in het aantal werknemers niet meer jaarlijks hoeft door te geven aan de KvK. Dit levert naar verwachting een vermindering van € 10 miljoen aan administratieve lasten op. Deze wijziging merkt u ook in uw financiële administratie.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.