logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Wel of geen B.V.

De keuze om wel of niet via een BV te ondernemen zou niet alleen moeten worden gemaakt op grond van het financiële aspect. Simpele of ingewikkelde modellen worden gebruikt om te bepalen wat ‘voordeliger’ is. Hierbij gaan die modellen er van uit dat de gehele winst privé geconsumeerd gaat worden, want er wordt dan gekeken naar de totale belastingdruk in privé over de hele winst.

Nadelen BV
Een BV heeft zeker nadelen. Je hebt geen ondernemers-specifieke aftrekposten en meestal zullen de administratiekosten hoger zijn, behalve wanneer je alles zelf doet. Ook verder zijn er diverse regels, zowel fiscaal (denk aan de gebruikelijk loon regeling) als puur juridisch (publicatie jaarcijfers, regels over het bestuur) die aandacht vragen en tot problemen kunnen leiden als ze niet juist toegepast worden.

Voordelen BV
De voordelen van de BV worden echter te veel en te vaak over het hoofd gezien. De belangrijksten worden hieronder opgesomd.

Scheiding privé / zakelijk
Bij een eenmanszaak/VOF is er geen sprake van een formele scheiding tussen het privé en zakelijk vermogen. De belastingdruk in privé wordt bepaald door de totale winst, ongeacht of er wel of niet daadwerkelijk geld privé is gebruikt.

Het gevolg hiervan is ook, dat er geen dwingende regels zijn om onder controle te houden hoeveel geld er naar privé vloeit. In de praktijk ontstaan hierdoor met regelmaat problemen enwel vooral bij VOF’s: de vennoten maken afspraken over hoeveel ze maandelijks uit de onderneming mogen halen, maar daarna blijkt dan wanneer het slechter gaat, er niet genoeg geld in kas blijft om de crediteuren te voldoen.

Daarbij moet de ondernemer er ook zelf zorg voor dragen, dat er genoeg liquiditeit beschikbaar is om de belastingen tijdig af te dragen.

Bij een BV ontvangt de ondernemer een netto salaris, de BV draagt de loonbelasting af. Met een klein beetje discipline (de zakelijke bankpas alleen zakelijk gebruiken, geen geld overmaken naar privé zonder dat daar een loonstrook, een leningsovereenkomst, een factuur of een aandeelhoudersbesluit over dividend aan ten grondslag ligt) kunnen daarmee de financiën van privé en zaak uitstekend gescheiden blijven.

En vaak zal dan blijken dat die BV helemaal niet tot zo’n hoge belastingdruk leidt: het geldt dat in BV blijft, om de BV te financieren, is namelijk maar met ongeveer 20% belast. Pas wanneer die winst naar privé gaat, in de vorm van loon of dividend, is er meer belasting verschuldigd.

Privé aansprakelijkheid
Als het over een BV gaat, lijkt iedereen zich druk te maken om privé aansprakelijkheid. Enerzijds terecht, anderzijds vreemd dat die nadruk zo gelegd wordt, want zonder een BV is de ondernemer in ieder geval privé aansprakelijk.

Enkele aspecten bepalen in hoofdlijnen die bestuurdersaansprakelijkheid.

Administratie
De kern is dat er een goede en deugdelijke administratie dient te zijn en dat elke transactie vanuit die administratie ook verantwoord moet kunnen worden. Zorg ervoor dat elke situatie die leidt tot een betaling van BV naar privé (of andersom) wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Ga er niet blind van uit dat omdat de accountant een jaarrekening maakt, alles gecontroleerd is. In de praktijk komt het met regelmaat voor ,dat bijvoorbeeld jarenlang huur, salaris of managementfee betaald worden wanneer het kan en dat dit pas achteraf geadministreerd wordt. De accountant zegt daar niets van, maar een curator zal dan kunnen constateren dat in het jaar voorafgaand aan het faillissement er allerlei betalingen zijn gedaan waar geen overeenkomst aan ten grondslag heeft gelegen, met alle nare gevolgen van dien.

Kijk uit wat je tekent
Steeds meer partijen, banken voorop, maar ook bijvoorbeeld verhuurders en leasemaatschappijen, proberen ervoor te zorgen dat bestuurders en/of aandeelhouders maar vooral ook privé meetekenen in overeenkomsten. Daarbij zeggen ze dan dat ze dat vragen ‘zodat de bestuurder commitment toont’ of ‘omdat de financier het vereist’. Vaak wordt daarbij ook de indruk gewekt dat ze heus niet bij privé aan zullen kloppen.

Doe het niet. Teken niet privé mee voor je BV. Als het fout gaat met de BV weet je zeker dat er privé wordt aangeklopt.

Als het slecht gaat
Het mooie van een BV is dat die failliet kan gaan zonder dat je er privé bij in gaat. Daarvoor is niet alleen van belang dat je niet privé meegetekend hebt, maar ook dat je voor op het moment dat het slechter gaat, je je aan de regels houdt c.q. hebt gehouden.

Dat houdt onder andere in, dat je geen verplichtingen aan moet gaan waarvan je weet of behoort te weten, dat de BV die niet meer na kan komen.

Ook betekent het, dat je niet als het heel slecht gaat, je crediteuren voor mag trekken zonder goede juridische reden.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.