logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Eerste Kamer stemt in met Wet flexibel werken

Op 15 april jl. heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Flexibel werken. Werknemers kunnen hierdoor straks een verzoek indienen om op andere werktijden of op een andere plek te werken.


Het wetsvoorstel Flexibel werken vervangt de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). In de WAA is geregeld dat werknemers één keer in het jaar een verzoek kunnen indienen voor de aanpassing van hun arbeidsduur (bijvoorbeeld van een 32-urige werkweek naar een 36-urige werkweek). Onder de Wet flexibel werken blijft dit zo, maar de wet regelt ook dat werknemers zo’n verzoek kunnen indienen als zij hun werktijden willen wijzigen (bijvoorbeeld van 10.00 tot 14.00 uur in plaats van 08.00 tot 12.00 uur) of op een andere plek willen werken. Om dit verzoek in te kunnen dienen, moet de werknemer minstens een half jaar in dienst zijn.


Afwijzing verzoek voor thuiswerken moet u kunnen motiveren.


Een verzoek om op andere tijden te werken kan alleen worden afgewezen als hiervoor een zwaarwegend bedrijfsbelang is. Voor het afwijzen van een verzoek om op een andere plaats te werken heeft werkgever geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig, maar moet dit wel kunnen motiveren. Alleen aangeven dat het in de organisatie ‘nou eenmaal altijd zo gaat’ is in dat geval onvoldoende. Het wetsvoorstel Flexibel werken geldt alleen voor organisaties die meer dan tien werknemers in dienst hebben. Omdat het gaat om een initiatiefwetsvoorstel moet de wet na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer nog wel langs de ministerraad. Daarna zal duidelijk worden wanneer de maatregelen in werking treden.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.