logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Wet werken na AOW door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Met dit wetsvoorstel moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers na hun AOW-leeftijd in dienst te houden. Zo hoeft de werkgever bij ziekte het loon maximaal 13 weken door te betalen en geen 104 weken. Daarnaast wordt het mogelijk om AOW-gerechtigde werknemers meer tijdelijke contracten aan te bieden.

In het wetsvoorstel die ervoor moet zorgen dat werkgevers hun werknemers ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst willen houden zijn de volgende maatregelen opgenomen:

  • De werkgever hoeft het loon van een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt maximaal zes weken door te betalen in plaats van de huidige periode van maximaal 104 weken. Voor AOW-gerechtigde werknemers die in de Ziektewet terechtkomen, wordt een vergelijkbare voorziening getroffen. Ook het opzegverbod tijdens ziekte geldt voor AOW-gerechtigde werknemers straks maar zes weken.
  • De re-integratieverplichtingen voor een zieke werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd vervallen na zes weken. De werkgever hoeft daarom geen plan van aanpak op te stellen en geen inspanningen te verrichten voor re-integratie tweede spoor.
  • In de cao kan worden afgesproken dat een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten kan krijgen of een tijdelijke contractperiode kan hebben van maximaal 48 maanden. Hierbij kan ook worden afgesproken dat voor het vaststellen van een overschrijding van deze periode van 48 maanden of het aantal tijdelijke contracten, alleen de tijdelijke contracten meetellen die de werknemer heeft gekregen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Voor een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd geldt standaard een opzegtermijn van een maand, ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.
  • De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geldt straks ook voor een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit is op dit moment nog niet zo.
  • De Wet aanpassing arbeidsduur geldt straks niet meer voor AOW-gerechtigde werknemers. Hierdoor heeft een AOW-gerechtigde werknemer niet meer het recht om zijn arbeidsduur aan te passen.


Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde het voorstel. Voordat de maatregelen in werking treden, moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen.

Bij het wetsvoorstel werden drie amendementen aangenomen, die de oorspronkelijke plannen op een aantal punten wijzigen:


Er komt een evaluatie van de wet die zich richt op de effecten in de eerste twee jaren na inwerkingtreding van het voorstel. Onderdeel van de evaluatie is in elk geval of de verkorting van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van AOW-gerechtigde werknemers leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt.


De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer wordt in eerste instantie niet verkort naar zes weken, maar naar dertien weken. Dit blijft in elk geval zo tot de evaluatie van de wet (zie eerste punt).


De mogelijkheid om AOW-gerechtigde werknemers maximaal zes tijdelijke contracten te geven binnen een periode van maximaal 48 maanden komt in de wet te staan. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was nog geregeld dat dit alleen in de cao kon worden bepaald, maar omdat niet alle werkgevers en werknemers gebonden zijn aan een cao is dit gewijzigd.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.