logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Wet aanpak schijnconstructies per 1 juli van kracht

Om de rechten van werknemers beter te beschermen en oneerlijke concurrentie tussen werkgevers tegen gaan, wil minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal strenge maatregelen nemen. Zijn Wet aanpak schijnconstructies is onlangs door de Tweede Kamer unaniem aangenomen.

Minimumloon niet meer contant uitbetalen
In de WAS staan diverse maatregelen. Zo moet u het minimumloon voortaan giraal uitbetalen. U wordt vanaf 1 juli 2015 ook verplicht om dit minimumloon volledig uit te betalen. Een onkostenvergoeding als deel van het minimumloon rekenen of bepaalde bedragen (bijvoorbeeld voor huisvesting of een zorgverzekering) inhouden op dit loon is dan niet langer toegestaan. Ter controle moet u die vergoedingen apart op de loonstrook vermelden. Een andere maatregel is een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid: zowel de werkgever als u als opdrachtgever wordt aansprakelijk voor een juiste betaling van het cao-loon. Verder gaat de Inspectie SZW de inspectiegegevens bekendmaken van ondernemingen die zich niet aan de regels houden.

Europa ook in actie tegen schijnconstructies
Minister Asscher pleit overigens niet alleen voor gelijke concurrentie in Nederland, maar ook binnen de grenzen van de Europese Unie (EU). Hij heeft bij de EU gepleit voor maatregelen om verschillende uitwassen van het vrije verkeer van werknemers tegen te gaan. Zo vindt hij dat een buitenlandse werknemer recht heeft op hetzelfde loon als een binnenlandse werknemer die hetzelfde werk uitvoert. Ook wil hij werkgevers verplichten hun gedetacheerde werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden te geven als vaste werknemers. Verder moet Brussel zogenoemde ‘postbusondernemingen’ uitbannen. Dit zijn organisaties die zich op papier in het buitenland vestigen, maar ondertussen in hun eigen land actief blijven zodat zij lagere lonen kunnen betalen.

Tijdens de bespreking van het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies op 12 maart jl in de Tweede Kamer had minister Lodewijk Asscher al een grote meerderheid achter zich. Nu heeft de Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel. Deze wet pakt dus uitbuiting van werknemers uit vooral Midden- en Oost-Europa aan. Zij worden vaak ingehuurd tegen lage lonen. Omdat deze medewerkers de Nederlandse taal niet goed spreken, zijn ze niet op de hoogte van de regels in Nederland en zijn ze afhankelijk van wat opdrachtgevers hen vertellen. De wet pakt niet alleen uitbuiting en onderbetaling aan, maar gaat ook oneerlijke concurrentie tegen.

Niet alleen Nederlandse werknemers, die minimaal het minimumloon moeten verdienen, waren de dupe van deze constructie. Ook werkgevers die eerlijke lonen uitkeerden en een hogere prijs moesten vragen voor hun product, kunnen nu beter concurreren op de markt.

Door de wet die vanaf 1 juli ingaat, kunnen de buitenlandse werkkrachten vragen om het salaris waar ze volgens de wet recht op hebben: minimaal het minimum- of cao-loon.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.