logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Dubbele ontslagvergoeding vanaf 1 juli 2015?

Wanneer je als werkgever na 1 juli 2015 iemand wilt ontslaan die langer dan twee jaar in dienst is geweest, moet je een transitievergoeding betalen. Maar wat nou als je op dat moment gebonden bent aan een sociaal plan of een cao-afspraak over een ontslagvergoeding? Moet je dan twee ontslagpremies uitkeren? Op deze vraag is nog geen eenduidig antwoord te geven. Verwacht mag worden, dat rechters zullen oordelen, dat naar de bedoeling van wetgever en partijen moet worden gekeken. De uitkomst zal dan waarschijnlijk zijn dat de hoogste vergoeding geldt, maar dan maar eenmaal en niet dubbel.

Reorganiseren na 1 juli 2015? Let op deze nieuwe regels Een deel van de WWZ is op 1 januari ingegaan; een ander deel volgt per 1 juli. Behalve de veranderingen in de ketenbepaling en de verplichting om het einde van tijdelijke contracten schriftelijk aan te zeggen, zijn er nog meer aandachtspunten waarmee je rekening moet houden als je moet reorganiseren.

  • De werkgever kan niet meer kiezen voor beëindiging via UWV of via rechter; dit moet verplicht via het UWV.
  • Werknemers op wie een opzegverbod van toepassing is (zieke medewerkers) kunnen niet worden ontslagen bij de reorganisatie.
  • Bij ontslag moet de transitievergoeding worden betaald. Afwijking is alleen mogelijk als er een gelijkwaardige andere voorziening in een CAO wordt overeengekomen. Buiten een CAO (dus bijvoorbeeld in een sociaal plan) kunnen werkgevers en sociale partners alleen overeenkomen dat transitie- of inzetbaarheidskosten worden afgetrokken van de transitievergoeding. De transitievergoeding is alleen niet verschuldigd in het geval van een faillissement of surseance van de werkgever.
  • In sociale plannen die voor 1 juli 2015 worden gesloten kan worden afgesproken -en dat is ook verstandig- dat er geen cumulatie plaatsvindt met de transitievergoeding (dus uitsluiting van de mogelijkheid om naast de vergoeding van het sociaal plan ook vanaf 1 juli de transitievergoeding te claimen).
  • Voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) geldt bij ontslag wegens slechte financiële situatie een lagere transitievergoeding op grond van een tijdelijke regeling (tot 1 januari 2020).

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.