logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Maatregelen tegen zwartsparen in Zwitserland

De Staatssecretaris van Financiën heeft geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Groot over het artikel "HSBC hielp klanten bij belastingontduiking".

Hij deelt mee dat het enkele feit dat rekeninghouders hun plicht tot het doen van aangifte van (buitenlandse) spaartegoeden niet nakomen, een bank niet strafbaar maakt. Er is door Nederland geen actie ondernomen tegen HSBC. Als maatregelen die door Nederland en Zwitserland genomen zijn om zwartsparen moeilijker te maken noemt hij de volgende:

- Zwitserland heeft met de EU een Spaartegoedenovereenkomst gesloten op basis waarvan Zwitserland de Europese Spaarrenterichtlijn analoog toepast. Zwitserland houdt 35% bronheffing in op de rente die door EU-burgers wordt genoten over tegoeden op hun Zwitserse bankrekening. Jaarlijks maakt Zwitserland naar Nederland 75% over van de van de Nederlandse belastingplichtigen ingehouden bronheffing.

- Nederland heeft met Zwitserland een belastingverdrag dat het mogelijk maakt om informatie op te vragen als er vermoedens zijn van Nederlandse zwartspaarders in Zwitserland. De staatssecretaris kwalificeert de kwaliteit van de Zwitserse antwoorden en de samenwerking tussen de Nederlandse en Zwitserse autoriteiten betreffende de inlichtingenuitwisseling zonder meer als goed.

Verder noemt de staatssecretaris als effectieve maatregel tegen het zwartsparen de inmiddels beëindigde versoepelde inkeerregeling. Van de ‘inkeerders' bleek 1/3 een spaarrekening in Zwitserland te hebben. 

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.