logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Belastingdienst streng op naleving urencriterium

Als de Belastingdienst je als ondernemer ziet, kun je profiteren van aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Je hoeft dan minder inkomstenbelasting te betalen.

 

Wanneer wordt je geacht ZZP’er/ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn:

De Belastingdienst kijkt naar zaken als:

- Maakt je winst en zo ja, hoeveel?

 - Hoeveel tijd steek je in jouw werkzaamheden? Is dit tenminste 1225 uur?

 - Loop je ondernemersrisico?

 - Maak je reclame?

 - Hoeveel opdrachtgevers heb je?

 - Ben je aansprakelijk voor de schulden van de onderneming?

 - Beschik je over kapitaal?

 - Hoe zelfstandig is de onderneming, dus in hoeverre beslis je zelf over werkzaamheden en bedrijfsvoering?

 

Voornoemde zaak speelde bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof boog zich over de zaak van een ondernemer die betwistte dat hij niet voldeed aan het urencriterium van ten minste 1225 uur.

 

Wie gebruik wil maken van aantrekkelijke fiscale voorzieningen als de zelfstandigenaftrek moet kunnen bewijzen dat hij/zij ook daadwerkelijk zelfstandige is. Het urencriterium is hiervoor een belangrijke toets. De in je bedrijf gestoken uren moet je deugdelijk kunnen aantonen. Onlangs ving een ondernemer die kamers verhuurde bot bij het Hof omdat hij niet kon bewijzen dat hij aan dit criterium voldeed.


‘Niet te doen’

De man claimde de zelfstandigenaftrek ter hoogte van 7222 euro in zijn aangifte ib/pvv voor het jaar 2010. De inspecteur accepteert deze aftrek niet omdat X volgens hem niet aan het urencriterium voldoet. Ook niet nadat hij een overzicht van zijn werkuren had ingediend. Op vragen van de belastinginspecteur hierover reageert de ondernemer als volgt:

 

 “U (belastinginspecteur) geeft aan dat de uren die ik maak niet onderbouwd zijn, dit is ook niet te doen omdat ik per dag soms wel 3 à 4 keer naar het pand toe rij. De reiskosten kunnen dan ook niet met 1 rit per dag berekend worden.”

 

“Ook ben ik er nog vaak in het weekend als er problemen zijn. Met onderhoud wordt bedoeld dat er met huurders wordt gesproken als er problemen zijn en omdat er veel allochtone mensen zitten wordt er ook geholpen met vragen over instanties, dit neemt gewoon veel tijd in beslag, daar dit ook veel financiële problemen betreft.”

 

“De materiaalkosten zijn niet afgetrokken omdat het in 9 van de 10 gevallen om klein onderhoud gaat, schroeven, spijkers, gipsplaten, lampen, lekkende kranen, verstoppingen, dit is gewoon aan de orde van de dag.”

 

“De uren op de staat is een laag gemiddelde, een kamerverhuurpand is gewoon veel werk, en ik ben van mening dat ik zeker wel voldoe aan het urencriterium.”

 

Gewerkte uren niet aannemelijk gemaakt

Hof Arnhem-Leeuwarden vindt dat X met het overleggen van het urenoverzicht en zijn toelichting daarop niet bewezen heeft dat hij in het betreffende jaar ten minste 1225 uren aan zijn onderneming heeft besteed. Uit de uitspraak: "Het hof acht het niet aannemelijk dat belanghebbende – zoals in het urenoverzicht is opgenomen – vijftien uur per week heeft besteed aan onderhoud en reparaties, omdat het alleen klein onderhoud betreft en belanghebbende geen kosten van materiaal ten laste van zijn winst uit onderneming heeft gebracht.”

 

Goede administratie

Het is mede gezien deze uitspraak aan te raden om dagelijks goed de aan je zaak gespendeerde uren bij te houden. En als het even kan deze te staven met bewijzen. Het criterium van 1225 uren is hard, ook als je gedurende het jaar pas met een bedrijf begint! Er zijn wel een paar hoge uitzonderingen, maar houd je urenadministratie op orde.

 

 

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.