logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Aandeelhoudersregister voor familiebedrijven?

Naast de plannen van minister Opstelten van Justitie, wil Europa ook een centraal aandeelhoudersregister inrichten. In dit register moeten onder andere natuurlijke personen met 25% of meer van de aandelen van een vennootschap geregistreerd worden. Het register wordt openbaar toegankelijk. Hiermee gaat dit voorstel verder dan de huidige Nederlandse plannen.

Om witwassen en het financieren van terrorisme tegen te gaan, werkt de Europese Unie op dit moment aan de vierde versie van de Anti Money Laundering Directive (AMLD4). Een onderdeel van deze richtlijn is een register met daarin de zogenoemde uiteindelijk belanghebbenden van een vennootschap. De gedachte hierbij is dat het voor opsporingsinstanties inzichtelijk moet zijn welke natuurlijke personen de eigenaar zijn van een vennootschap, ook als die via een ondoorzichtig netwerk van tussenliggende ondernemingen eigenaar zijn.

Gevolgen voor familiebedrijven 
Eerder is bekend gemaakt dat vooral familiebedrijven door deze richtlijn getroffen zullen worden. Uit de tekst van de richtlijn zoals die maart 2014 al is aangenomen door het Europees Parlement, blijkt dat natuurlijke personen die direct of indirect 25% of meer van de aandelen van een vennootschap hebben, als uiteindelijk belanghebbende geregistreerd worden met hun naam, geboortedatum, nationaliteit en het percentage van de deelneming. Dit heeft dus ook gevolgen voor u als dga, al werkt de Nederlandse overheid al langer aan een vergelijkbaar plan.

Verschil met het Nederlandse aandeelhoudersregister
Er zijn ook al Nederlandse plannen voor een centraal aandeelhoudersregister. Dit Nederlandse register, dat op 1 januari 2016 in werking moet treden, moet eveneens vastleggen wie de aandeelhouders of uiteindelijke belanghebbenden van een vennootschap zijn. Het Nederlandse register moet echter alleen toegankelijk blijven voor notarissen en opsporingsinstanties. De Europese richtlijn gaat echter veel verder: de informatie over aandeelhouders moet na een online registratie openbaar toegankelijk en opvraagbaar zijn voor iedere burger. Op dit moment is nog niet bekend welke gevolgen de Europese richtlijn heeft voor de Nederlandse plannen op dit punt.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.