logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Kantonrechter verbiedt eenzijdige loonsverlaging door V&D

Afgelopen week oordeelde de Amsterdamse kantonrechter in de zaak die de vakbonden hadden aangespannen tegen V&D. Deze zaak heeft veel aandacht gekregen van de media.
In een kort geding vorderden de bonden een verbod op het éénzijdig verlagen van de lonen door V&D, een maatregel die volgens het bedrijf nodig was om een faillissement te voorkomen.


Zoals verwacht heeft de rechter dit verbod inderdaad opgelegd. Het éénzijdig aanpassen van bestaande arbeidsvoorwaarden is zo goed als niet toegestaan.


V&D hanteerde een aantal argumenten, maar in grote lijnen kwamen die op twee dingen neer: ten eerste dat loonsverlaging nu eenmaal dringend noodzakelijk was, omdat het bedrijf op omvallen staat, en ten tweede dat voor een groot deel van de werknemers een éénzijdig wijzigingsbeding geldt. V&D had, tot begin vorig jaar, lange tijd een eigen CAO die hogere lonen kende dan de CAO Inretail, die gebruikelijk is in de branche. Ook had V&D de stelling dat verlaging van de lonen noodzakelijk zou zijn voor een kans op voortbestaan van V&D. Het eenzijdig verlagen van de lonen acht de kantonrechter in strijd met het (systeem van) ons arbeidsrecht: uit de jurisprudentie blijkt dat het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden aan zéér strikte voorwaarden is gebonden en eigenlijk alleen in individuele uitzonderingssituaties kan worden toegestaan, het gaat dan om situaties waarin van de individuele werknemer verlangd mag worden in te stemmen met de voorgestelde wijziging. Voor collectieve eenzijdige aanpassingen bestaat in ons systeem geen ruimte.


V&D had aangegeven zowel te veel loon als teveel huur te betalen en aan de combinatie van deze twee factoren ten onder te zullen gaan. In hoeverre de kantonrechter rekening heeft gehouden met de wetenschap dat er voor het huurprobleem inmiddels een voorlopige oplossing was gevonden - zodat de loonsverlaging wellicht wat minder dringend noodzakelijk was geworden - blijkt niet uit de uitspraak. Erg waarschijnlijk lijkt dit niet.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.