logo advocatenkantoor Kuijken
Neem vrijblijvend contact op:
Bel ons: 040 20 40 500
Mail ons: info@kuijkenadvocaten.nl
Arbeidscontract met tegelijk een beeindigingsovereenkomst is tijdelijk contract

Een werkgever die het maximale aantal tijdelijke arbeidscontracten had gesloten met een werknemer, deze wel wilde behouden, maar toch geen vast contract wilde geven dacht de oplossing gevonden te hebben.

Hij sloot een vast contract af met de werknemer, maar sloot óók meteen een overeenkomst om die arbeidsovereenkomst alvast tegen een datum die een klein jaar in de toekomst lag in onderling goedvinden te beëindigen.

De werknemer stelde daarna dat hij met die gang van zaken alleen maar had ingestemd omdat het alternatief was dat hij helemaal geen arbeidsovereenkomst zou hebben, en dat hij niet werkelijk met die beëindiging had ingestemd. In juristentaal was zijn standpunt dat er een "wilsgebrek" aan die beëindigingsovereenkomst kleefde, en dat die beëindigingsovereenkomst daarom niet echt tot stand was gekomen ("nietig was"). Gevolg daarvan zou zijn dat hij na de in de overeenkomst opgenomen einddatum gewoon in dienst was gebleven.

De kantonrechter gaf hem daarin gelijk, die oordeelde de beëindigingsovereenkomst nietig.

Het Hof oordeelde in hoger beroep anders, en meende dat zowel de vaste arbeidsovereenkomst als de beëindigingsovereenkomst rechtsgeldig waren, en dat er dus géén sprake meer was van een dienstverband.

De Hoge Raad oordeelde echter wéér anders en meende dat de gekozen constructie per saldo een tijdelijk contract inhield, maar óók dat de wettelijke regeling ter zake tijdelijke arbeidsovereenkomsten ertoe leidde dat, nu dit tijdelijke contract het vierde op rij was geweest, er een vaste arbeidsovereenkomst tot stand was gekomen.

De hele discussie over het afgedwongen karakter van de beëindigingsovereenkomst wordt genegeerd, de Hoge Raad oordeelt eenvoudigweg, dat wanneer partijen een overeenkomst sluiten met daarin een einddatum voor die overeenkomst, de partijbedoelingen gericht zijn op het sluiten van een tijdelijke overeenkomst. En nu dit een vierde tijdelijke overeenkomst op rij was, werd die tijdelijke overeenkomst "vanzelf" een vaste overeenkomst.

Zeker nu werkgever sinds begin dit jaar nog beperkter is in de mogelijkheden om tijdelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten, is deze uitspraak een nuttige waarschuwing: het wettelijke maximum laat zich niet omzeilen.

Vrijblijvend telefonisch advies

Voor informatie over deze nieuwsbrief en voor alle juridische vragen kunt u gratis en vrijblijvend bellen elke dag van 15.00 tot 16.00 uur op telefoonnummer 040-2044445 of uw vragen stellen via het contactformulier.